Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Donald Trump lại gặp hạn nặng trước tranh luận lần hai với Hillary Clinton