Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Donald Trump dọa kiện các phụ nữ cáo buộc ông tấn công tình dục