Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Donald Trump đắc cử: Thế giới sẽ ít coi Mỹ là trung tâm hơn