Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Donald Trump có thể bị thay thế trong cuộc đua vào Nhà Trắng