Donald Trump: Chỉ kẻ ngốc mới nghĩ cải thiện quan hệ với Nga là điều tệ hại