Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Donald Trump cảm ơn bà Clinton sau khi đắc cử tổng thống Mỹ