Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Donald Trump bị đối thủ Hillary Clinton giáng đòn đau