Đón xem nhật thực kỳ thú cuối cùng của thập kỷ ngay sau Giáng sinh

Nhật thực hình khuyên xuất hiện vào ngày 26.12. Ảnh: RT
Nhật thực hình khuyên xuất hiện vào ngày 26.12. Ảnh: RT
Nhật thực hình khuyên xuất hiện vào ngày 26.12. Ảnh: RT
Lên top