Đón xem hiện tượng thiên văn kỳ thú về sao Hỏa hôm nay

Một bức ảnh tổng hợp của NASA được tạo ra từ hơn 100 hình ảnh về sao Hỏa do Viking Orbiters chụp vào những năm 1970. Ảnh: NASA
Một bức ảnh tổng hợp của NASA được tạo ra từ hơn 100 hình ảnh về sao Hỏa do Viking Orbiters chụp vào những năm 1970. Ảnh: NASA
Một bức ảnh tổng hợp của NASA được tạo ra từ hơn 100 hình ảnh về sao Hỏa do Viking Orbiters chụp vào những năm 1970. Ảnh: NASA
Lên top