Đón thuyền viên Việt Nam được giải cứu khỏi tay cướp biển Somali