Đòn thuế Trung Quốc, Mexico chưa dứt, ông Trump đã "nhắc nhẹ" Pháp

Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa tính thuế với rượu của Pháp. Ảnh: Getty.
Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa tính thuế với rượu của Pháp. Ảnh: Getty.
Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa tính thuế với rượu của Pháp. Ảnh: Getty.
Lên top