Đòn thuế 75 tỉ USD Trung Quốc giáng trả Mỹ gồm những mặt hàng nào?

Trung Quốc đánh thuế 75 tỉ USD với hàng nhập khẩu Mỹ. Ảnh: AFP.
Trung Quốc đánh thuế 75 tỉ USD với hàng nhập khẩu Mỹ. Ảnh: AFP.
Trung Quốc đánh thuế 75 tỉ USD với hàng nhập khẩu Mỹ. Ảnh: AFP.
Lên top