Đòn giáng bất ngờ vào sào huyệt buôn bán vàng lậu của thế giới

Hơn 99% vàng khai thác ở Congo bị buôn lậu sang các nước láng giềng. Ảnh: IPIS
Hơn 99% vàng khai thác ở Congo bị buôn lậu sang các nước láng giềng. Ảnh: IPIS
Hơn 99% vàng khai thác ở Congo bị buôn lậu sang các nước láng giềng. Ảnh: IPIS
Lên top