Dồn dập bão mở màn mùa bão 2021

Cơn bão đầu tiên được đặt tên Ana trong mùa bão 2021 trong ảnh vệ tinh GOES-E ngày 22.5.2021. Ảnh: NOAA
Cơn bão đầu tiên được đặt tên Ana trong mùa bão 2021 trong ảnh vệ tinh GOES-E ngày 22.5.2021. Ảnh: NOAA
Cơn bão đầu tiên được đặt tên Ana trong mùa bão 2021 trong ảnh vệ tinh GOES-E ngày 22.5.2021. Ảnh: NOAA
Lên top