Đội xe tăng Việt Nam sẵn sàng tranh tài tại Army Games 2021

Đội xe tăng Việt Nam tranh tài cuộc thi Xe tăng hành tiến trong khuôn khổ Army Games 2021 bằng xe tăng màu đỏ. Ảnh: QĐND
Đội xe tăng Việt Nam tranh tài cuộc thi Xe tăng hành tiến trong khuôn khổ Army Games 2021 bằng xe tăng màu đỏ. Ảnh: QĐND
Đội xe tăng Việt Nam tranh tài cuộc thi Xe tăng hành tiến trong khuôn khổ Army Games 2021 bằng xe tăng màu đỏ. Ảnh: QĐND
Lên top