Đối tượng nào sắp được tiêm vaccine COVID-19 liều thứ 3 ở Mỹ?

Cơ quan quản lý của Mỹ đang xem xét phê duyệt liều tiêm thứ 3 vaccine COVID-19 của Pfizer và Moderna cho người bị suy giảm miễn dịch. Ảnh: AFP
Cơ quan quản lý của Mỹ đang xem xét phê duyệt liều tiêm thứ 3 vaccine COVID-19 của Pfizer và Moderna cho người bị suy giảm miễn dịch. Ảnh: AFP
Cơ quan quản lý của Mỹ đang xem xét phê duyệt liều tiêm thứ 3 vaccine COVID-19 của Pfizer và Moderna cho người bị suy giảm miễn dịch. Ảnh: AFP
Lên top