Đối thủ của ông Putin bị giam qua ngày bầu cử Tổng thống Nga

Alexei Navalny chụp selfie với người ủng hộ trong một cuộc tuần hành kêu gọi tẩy chay bầu cử. Ảnh: Getty Images
Alexei Navalny chụp selfie với người ủng hộ trong một cuộc tuần hành kêu gọi tẩy chay bầu cử. Ảnh: Getty Images
Alexei Navalny chụp selfie với người ủng hộ trong một cuộc tuần hành kêu gọi tẩy chay bầu cử. Ảnh: Getty Images