Đối thoại chính sách đối tác MeKong-Mỹ: Cơ hội đầu tư về năng lượng và hạ tầng

Lên top