Đối thoại ASEM về thúc đẩy quyền năng kinh tế phụ nữ trong dịch COVID-19

Các đại biểu tham dự Đối thoại ASEM về thúc đẩy quyền năng kinh tế phụ nữ trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Ảnh: BNG
Các đại biểu tham dự Đối thoại ASEM về thúc đẩy quyền năng kinh tế phụ nữ trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Ảnh: BNG
Các đại biểu tham dự Đối thoại ASEM về thúc đẩy quyền năng kinh tế phụ nữ trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Ảnh: BNG
Lên top