Đối tác Thái Bình Dương 2019 kết thúc điểm dừng chân tại Việt Nam

Trung uý Hải quân Mỹ Jeffrey Birch giúp một học sinh Trung tâm Phát triển Hòa nhập Phú Yên tô tượng trong chương trình trao đổi văn hóa của chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2019. Ảnh: DVIDS
Trung uý Hải quân Mỹ Jeffrey Birch giúp một học sinh Trung tâm Phát triển Hòa nhập Phú Yên tô tượng trong chương trình trao đổi văn hóa của chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2019. Ảnh: DVIDS
Trung uý Hải quân Mỹ Jeffrey Birch giúp một học sinh Trung tâm Phát triển Hòa nhập Phú Yên tô tượng trong chương trình trao đổi văn hóa của chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2019. Ảnh: DVIDS
Lên top