Đối phó mất điện, Venezuela cho công sở nghỉ làm từ 2 giờ chiều

Venezuela lại bị mất điện trên diện rộng. Ảnh: Reuters
Venezuela lại bị mất điện trên diện rộng. Ảnh: Reuters
Venezuela lại bị mất điện trên diện rộng. Ảnh: Reuters
Lên top