Đối mặt với hiểm nguy mới ở Idlib, phe nổi dậy Syria buộc phải dùng phương sách cuối cùng

Các lực lượng nổi dậy ở tỉnh Idlib đã thành lập Mặt trận Giải phóng Dân tộc - một liên minh mới sáp nhập liên minh của Ahrar al-Sham và Nureddine al-Zinki với 4 phe nổi dậy khác. Ảnh: AFP.
Các lực lượng nổi dậy ở tỉnh Idlib đã thành lập Mặt trận Giải phóng Dân tộc - một liên minh mới sáp nhập liên minh của Ahrar al-Sham và Nureddine al-Zinki với 4 phe nổi dậy khác. Ảnh: AFP.
Các lực lượng nổi dậy ở tỉnh Idlib đã thành lập Mặt trận Giải phóng Dân tộc - một liên minh mới sáp nhập liên minh của Ahrar al-Sham và Nureddine al-Zinki với 4 phe nổi dậy khác. Ảnh: AFP.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top