Đối mặt đợt lũ 4, Trung Quốc thừa nhận thách thức của đập Tam Hiệp

Lên top