Đối lập Ukraina phong tỏa tài sản của Tổng thống Poroshenko

Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko. Ảnh: Sputnik
Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko. Ảnh: Sputnik
Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko. Ảnh: Sputnik