Đôi giày bóng rổ của huyền thoại Michael Jordan lập kỉ lục đấu giá mới

Chữ ký của Michael Jordan trên đôi giày. Ảnh: CNN.
Chữ ký của Michael Jordan trên đôi giày. Ảnh: CNN.
Chữ ký của Michael Jordan trên đôi giày. Ảnh: CNN.
Lên top