Đội cảnh sát Mỹ nghỉ việc tập thể sau vụ xô cụ già 75 tuổi ngã bất tỉnh

Toàn bộ đơn vị cảnh sát phản ứng khẩn cấp ở Buffalo, New York xin rời đội sau vụ 2 người đẩy ngã cụ ông 75 tuổi. Ảnh: Buffalo News.
Toàn bộ đơn vị cảnh sát phản ứng khẩn cấp ở Buffalo, New York xin rời đội sau vụ 2 người đẩy ngã cụ ông 75 tuổi. Ảnh: Buffalo News.
Toàn bộ đơn vị cảnh sát phản ứng khẩn cấp ở Buffalo, New York xin rời đội sau vụ 2 người đẩy ngã cụ ông 75 tuổi. Ảnh: Buffalo News.
Lên top