Đội cảnh sát kỵ binh hàng trăm năm tuổi nổi tiếng ở Châu Á

Nhật Bản có 3 đơn vị cảnh sát kỵ binh phục vụ cho hoàng cung, thủ đô Tokyo và cố đô Kyoto. Ảnh: Asahi.
Nhật Bản có 3 đơn vị cảnh sát kỵ binh phục vụ cho hoàng cung, thủ đô Tokyo và cố đô Kyoto. Ảnh: Asahi.
Nhật Bản có 3 đơn vị cảnh sát kỵ binh phục vụ cho hoàng cung, thủ đô Tokyo và cố đô Kyoto. Ảnh: Asahi.
Lên top