Đội bóng nhí Thái Lan mất tích: Vẫn chờ con trở về tổ chức sinh nhật

Đội bóng Wild Boars. Ảnh: CNN.
Đội bóng Wild Boars. Ảnh: CNN.
Đội bóng Wild Boars. Ảnh: CNN.
Lên top