Đội bóng đá Thái Lan: "Lên chùa, xuống tóc đi tu"

Chanin Vibulrungruang cùng với các thành viên của đội bóng "Lợn Rứng" thắp nến  trong buổi lễ Phật giáo vào ngày 24.7 - Ảnh: CNN.
Chanin Vibulrungruang cùng với các thành viên của đội bóng "Lợn Rứng" thắp nến trong buổi lễ Phật giáo vào ngày 24.7 - Ảnh: CNN.
Chanin Vibulrungruang cùng với các thành viên của đội bóng "Lợn Rứng" thắp nến trong buổi lễ Phật giáo vào ngày 24.7 - Ảnh: CNN.
Lên top