Đòi bồi thường bảo hiểm kỷ lục sau lũ lụt ở Trung Quốc

Lũ lụt ở thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lũ lụt ở thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lũ lụt ở thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top