Độc đáo máy ATM nhận tiền nhưng chỉ xuất gạo

Máy ATM này chỉ cho phép rút gạo thay vì rút tiền như những cây ATM khác.
Máy ATM này chỉ cho phép rút gạo thay vì rút tiền như những cây ATM khác.
Máy ATM này chỉ cho phép rút gạo thay vì rút tiền như những cây ATM khác.
Lên top