Độc đáo "bức màn ôm" tại Brazil kết nối con người giữa đại dịch

Elisabete Nagata ôm chị dâu 76 tuổi Luiza Nagata, qua tấm màn nhựa trong suốt tại một viện dưỡng lão cao cấp ở Sao Paulo, Brazil, vào ngày 13.6.2020, giữa đại dịch COVID-19. Ảnh: AFP
Elisabete Nagata ôm chị dâu 76 tuổi Luiza Nagata, qua tấm màn nhựa trong suốt tại một viện dưỡng lão cao cấp ở Sao Paulo, Brazil, vào ngày 13.6.2020, giữa đại dịch COVID-19. Ảnh: AFP
Elisabete Nagata ôm chị dâu 76 tuổi Luiza Nagata, qua tấm màn nhựa trong suốt tại một viện dưỡng lão cao cấp ở Sao Paulo, Brazil, vào ngày 13.6.2020, giữa đại dịch COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top