Doanh thu bán vàng của Nga tăng vọt so với xuất khẩu khí thiên nhiên

Vàng trở thành nguồn thu nhiều hơn xuất khẩu khí thiên nhiên ở Nga. Ảnh: Getty.
Vàng trở thành nguồn thu nhiều hơn xuất khẩu khí thiên nhiên ở Nga. Ảnh: Getty.
Vàng trở thành nguồn thu nhiều hơn xuất khẩu khí thiên nhiên ở Nga. Ảnh: Getty.
Lên top