Doanh số bán lẻ khu vực đồng Euro sụt giảm kỉ lục trong tháng 3

Doanh số bán lẻ khu vực đồng Euro đã sụt giảm kỉ lục trong tháng 3. Ảnh: AFP
Doanh số bán lẻ khu vực đồng Euro đã sụt giảm kỉ lục trong tháng 3. Ảnh: AFP
Doanh số bán lẻ khu vực đồng Euro đã sụt giảm kỉ lục trong tháng 3. Ảnh: AFP
Lên top