Doanh nhân Anh bị phản đối vì đăng kí thương hiệu liên quan George Floyd

Chớp thời cơ, doanh nhân Anh Georgios Demetriou đã nộp đơn đăng kí thương hiệu hai cụm từ ''I can't breath'' và ''Black Lives Matter''. Ảnh: DailyMail
Chớp thời cơ, doanh nhân Anh Georgios Demetriou đã nộp đơn đăng kí thương hiệu hai cụm từ ''I can't breath'' và ''Black Lives Matter''. Ảnh: DailyMail
Chớp thời cơ, doanh nhân Anh Georgios Demetriou đã nộp đơn đăng kí thương hiệu hai cụm từ ''I can't breath'' và ''Black Lives Matter''. Ảnh: DailyMail
Lên top