Doanh nghiệp Philippines mua hàng triệu liều vaccine COVID tặng chính phủ

Philippines mua 2,6 triệu liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca. Ảnh: AFP.
Philippines mua 2,6 triệu liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca. Ảnh: AFP.
Philippines mua 2,6 triệu liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca. Ảnh: AFP.
Lên top