Doanh nghiệp Mỹ mong muốn hợp tác với Việt Nam phòng chống COVID-19

Đại sứ Hà Kim Ngọc toạ đàm trực tuyến với các doanh nghiệp Mỹ. Ảnh: ĐSQ Việt Nam
Đại sứ Hà Kim Ngọc toạ đàm trực tuyến với các doanh nghiệp Mỹ. Ảnh: ĐSQ Việt Nam
Đại sứ Hà Kim Ngọc toạ đàm trực tuyến với các doanh nghiệp Mỹ. Ảnh: ĐSQ Việt Nam
Lên top