Đoàn xe tiếp tế quân đội Mỹ bị phục kích, đốt cháy như đuốc ở Iraq

Đoàn xe tiếp tế cho quân đội Mỹ ở Iraq bị đốt cháy. Ảnh: RT/Twitter
Đoàn xe tiếp tế cho quân đội Mỹ ở Iraq bị đốt cháy. Ảnh: RT/Twitter
Đoàn xe tiếp tế cho quân đội Mỹ ở Iraq bị đốt cháy. Ảnh: RT/Twitter
Lên top