Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đoàn xe của NATO bị đánh úp bất ngờ tại Afghanistan

Đoàn xe hộ tống của NATO đã bị tấn công tại tỉnh Kandahar, Afghanistan. Ảnh: CNN
Đoàn xe hộ tống của NATO đã bị tấn công tại tỉnh Kandahar, Afghanistan. Ảnh: CNN