Đoàn xe của NATO bị đánh úp bất ngờ tại Afghanistan

Đoàn xe hộ tống của NATO đã bị tấn công tại tỉnh Kandahar, Afghanistan. Ảnh: CNN
Đoàn xe hộ tống của NATO đã bị tấn công tại tỉnh Kandahar, Afghanistan. Ảnh: CNN
Đoàn xe hộ tống của NATO đã bị tấn công tại tỉnh Kandahar, Afghanistan. Ảnh: CNN