Đoàn xe chở Tổng thống Trump rời khách sạn Marriott

Đoàn của Tổng thống Trump rời khách sạn Marriot.
Đoàn của Tổng thống Trump rời khách sạn Marriot.
Đoàn của Tổng thống Trump rời khách sạn Marriot.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top