Đô vật sumo Nhật Bản đầu tiên chết vì COVID-19

Một đô vật sumo Nhật Bản đã chết vì COVID-19. Ảnh: AFP.
Một đô vật sumo Nhật Bản đã chết vì COVID-19. Ảnh: AFP.
Một đô vật sumo Nhật Bản đã chết vì COVID-19. Ảnh: AFP.
Lên top