Do thám Mỹ: Trung Quốc đã đặt vũ khí trên đảo nhân tạo

Hình ảnh do thám của Mỹ cho thấy Trung Quốc đặt vũ khí tại ít nhất 1 trong các đảo nhân tạo nước này đang xây dựng trái phép ở Biển Đông.
Hình ảnh do thám của Mỹ cho thấy Trung Quốc đặt vũ khí tại ít nhất 1 trong các đảo nhân tạo nước này đang xây dựng trái phép ở Biển Đông.
Hình ảnh do thám của Mỹ cho thấy Trung Quốc đặt vũ khí tại ít nhất 1 trong các đảo nhân tạo nước này đang xây dựng trái phép ở Biển Đông.
Lên top