Dinh thự hoang lạnh gợi nỗi đau mất con của trùm sòng bài Macau Hà Hồng Sân

Robert Ho và Suki Potier. Ảnh: Newsstateman.
Robert Ho và Suki Potier. Ảnh: Newsstateman.
Robert Ho và Suki Potier. Ảnh: Newsstateman.
Lên top