Đỉnh lũ số 3 sông Dương Tử: Yêu cầu đập Tam Hiệp sẵn sàng đón lũ

Đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử hôm 19.7. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử hôm 19.7. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử hôm 19.7. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Lên top