Đỉnh lũ số 3 sông Dương Tử cận kề, đập Tam Hiệp và đê căng mình ứng phó

Đập Tam Hiệp xả lũ. Ảnh: Tân Hoa Xã
Đập Tam Hiệp xả lũ. Ảnh: Tân Hoa Xã
Đập Tam Hiệp xả lũ. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top