Đỉnh lũ số 2 sông Dương Tử dữ dội hơn lần đầu, đập Tam Hiệp chịu sức ép lớn

Đập Tam Hiệp xả lũ hồi đầu cuối tháng 6 để đảm bảo mực nước an toàn trong bối cảnh mưa lớn ở Trung Quốc. Nguồn: CGTN.
Đập Tam Hiệp xả lũ hồi đầu cuối tháng 6 để đảm bảo mực nước an toàn trong bối cảnh mưa lớn ở Trung Quốc. Nguồn: CGTN.
Đập Tam Hiệp xả lũ hồi đầu cuối tháng 6 để đảm bảo mực nước an toàn trong bối cảnh mưa lớn ở Trung Quốc. Nguồn: CGTN.
Lên top