25 năm bình thường hoá quan hệ Việt-Mỹ:

Điều phi thường và “phép màu” không ngẫu nhiên

Đại sứ Daniel Kritenbrink.
Đại sứ Daniel Kritenbrink.
Đại sứ Daniel Kritenbrink.
Lên top