Điều gì xảy ra với thi thể phi hành gia nếu họ chết trong vũ trụ?

NASA không thiết lập giao thức đối với việc xử lý thi thể trong vũ trụ. Ảnh: NASA
NASA không thiết lập giao thức đối với việc xử lý thi thể trong vũ trụ. Ảnh: NASA
NASA không thiết lập giao thức đối với việc xử lý thi thể trong vũ trụ. Ảnh: NASA
Lên top