Điều gì xảy ra trên Biển Đông một tháng sau phán quyết của Tòa Trọng tài?