Điều gì sẽ xảy ra nếu tốc độ âm thanh nhanh bằng tốc độ ánh sáng?

Khi tốc độ âm thanh bằng tốc độ ánh sáng, tất nhiên, bạn sẽ nhìn thấy tia chớp và nghe thấy tiếng sấm cùng một lúc. Ảnh: AFP
Khi tốc độ âm thanh bằng tốc độ ánh sáng, tất nhiên, bạn sẽ nhìn thấy tia chớp và nghe thấy tiếng sấm cùng một lúc. Ảnh: AFP
Khi tốc độ âm thanh bằng tốc độ ánh sáng, tất nhiên, bạn sẽ nhìn thấy tia chớp và nghe thấy tiếng sấm cùng một lúc. Ảnh: AFP
Lên top